Archiwum autora: modlitwa w Twojej intencji

Modlitwa o oddalenie wszelkich lęków i niepokójów

Modlitwa o oddalenie wszelkich lęków i niepokójów O Panie, Jezu Chryste, ukochany mój i Wszechpotężny Boże pełen dobroci i miłosierdzia. Proszę Cię najpokorniej i z największą ufnością, na jaka moje serce zdobyć się może, racz uwolnić mnie od wszelkich złych, bluźnierczych, napastliwych, nieczystych myśli. Oddal ode mnie wszelki lęk i niepokój. Wyzwól od nocnych koszmarów.… Czytaj dalej »

Modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi za Rodzinę

Najświętsze Serce Maryi, które było tak blisko Serca Jezusa, otocz nas swoją miłością i opieką. Przyprowadź naszą rodzinę do Boga, pomóż nam pokonywać trudności i cieszyć się Jego błogosławieństwem. Otwórz nasze serca na Jego miłość, tak jak Twoje Serce było zawsze otwarte na Jego wolę. Amen.

Modlitwa do świętego Teoderyka

Panie, pozwól nam w życiu doczesnym zawsze pamiętać o sprawach niebios i naśladować przykład doskonałości ewangelicznej, jaki nam dałeś w osobie św. Teodoryka opata. Amen.

Modlitwa do błogosławionego Władysława Bukowińskiego

Modlitwa do błogosławionego Władysława Bukowińskiego Boże Ojcze, który zleciłeś duszpasterską posługę Twemu słudze Ks. Władysławowi nawet w więzieniach i łagrach, obdarzając go wielką wiarą, odwagą i przebaczającą miłością, udziel i mnie tych samych darów, potrzebnych do życia Ewangelią we współczesnym świecie. Za przyczyną Twego Sługi wysłuchaj moją modlitwę i obdarz mnie łaską, której tak bardzo… Czytaj dalej »

Litania do świętego Wita

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison Chryste, usłysz nas Chryste, wysłuchaj nas Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami Synu, Odkupicielu świata, Boże Duchu Święty, Boże Święta Trójco, jedyny Boże Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Wicie, sławny męczenniku, Święty Wicie, składający krwawe świadectwo swej miłości do Chrystusa, Święty Wicie, umocniony przez Ducha… Czytaj dalej »

Modlitwa do świętego Jana Franciszka Regisa

Modlitwa do świętego Jana Franciszka Regisa Boże, któryś świętego Franciszka, Wyznawcę Twojego, obdarzył przedziwną miłością bliźniego i mężną wytrwałością w ponoszeniu ciężkich trudów dla ich zbawienia, spraw miłościwie, abyśmy za jego przykładem i pośrednictwem, nagrody żywota wiecznego dostąpili. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi. Amen. Modlitwa do świętego Jana… Czytaj dalej »

Modlitwa do świętego Wita

Modlitwa do świętego Wita Boże wszechmocny! Jeśli nas nawiedzasz nieszczęściami, to wzmacniaj nas łaską swoją, abyśmy je cierpliwie znosili, a utrwalali się w dobrym i zdołali najcięższe ofiary ponieść, jak święty Wit dla Twojej czci, a naszego zbawienia. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi. Amen. Modlitwa do świętego Wita… Czytaj dalej »

Litania do świętej Jadwigi Królowej

Litania do świętej Jadwigi Królowej Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl… Czytaj dalej »