Archiwum autora: modlitwa w Twojej intencji

Modlitwa do świętej Anastazji

Boże i Panie mój, spraw miłościwie, aby przykład Twych Świętych coraz więcej nas zachęcał do naśladowania. Na cóż by się nam bowiem zdało, gdybyśmy cnotę jedynie podziwiali, a nie starali się jej naśladować. Ażebyśmy więc zdołali wejść na tę drogę, racz nas, Boże, pokrzepić i utwierdzić łaską Twoją świętą. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwa do świętej Gemmy Galgani

Modlitwa do świętej Gemmy Galgani O, Święta Gemmo, jakże wielka była Twoja miłość względem biednych, jakże ogromna Twoja gorliwość, by ich wspomagać! Przyjdź z pomocą także i mnie, w mojej potrzebie, i wyjednaj mi łaskę, która przyniesie ulgę mojej duszy. Liczne cuda i łaski przypisywane Twojemu wstawiennictwu niech wzbudzą we mnie ufność i wiarę w… Czytaj dalej »

Modlitwa do świętej Rafki

Modlitwa do świętej Rafki O Panie Jezu, wzbudziłeś w szczodrym sercu Błogosławionej Rafki pragnienie służenia innym i przykładzie życia zakonnego. Była sierotą, ślepą, sparaliżowaną i nigdy nie narzekała; przeciwnie, zamieniła cierpienia w radość i próby w szczęście, w całkowite poddanie się Woli Bożej. Udziel nam tej łaski przez Jej wstawiennictwo [wyminic ją] oraz obdarz nas… Czytaj dalej »

Modlitwa do świętego Oskara Romero

Modlitwa do świętego Oskara Romero Obrońco Ubogich, Proroku Pokoju poprowadź i natchnij nas do czynienia sprawiedliwości i pojednania z mądrością i współczucie w świadectwie wiary w Jezusa Chrystusa. Św. Oskarze Romero – módl się za nami!

Litania do świętego Patryka

Litania do świętego Patryka Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison Chryste, usłysz nas Chryste, wysłuchaj nas Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami Synu, Odkupicielu świata, Boże Duchu Święty, Boże Święta Trójco, jedyny Boże Święta Maryjo, Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święty Patryku, gorliwy apostole Irlandii, Święty Patryku, naczynie wybrane, Święty Patryku, wzorze… Czytaj dalej »

Modlitwa do świętego Klemensa Hofbauera

Modlitwa do świętego Klemensa Hofbauera Najłaskawszy Boże, Ty obdarzyłeś świętego Klemensa niezwykłą gorliwością apostolską, spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem byli zwiastunami królestwa Twojej łaski przez żywą wiarę i postępowali drogą Twoich przykazań. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.… Czytaj dalej »

Modlitwa do świętego Romana Jurajskiego

Modlitwa do świętego Romana Jurajskiego Święty Romanie, orędowniku nasz przed Bogiem, miej w swej opiece wszystkich zrozpaczonych, przeżywających trudności, załamanych pod wpływem przykrości i życiowych ciosów. Módl się za tych, którzy są pogrążeni w depresji i nie widzą sensu swego życia. Pomóż im o św. Romanie, odnaleźć motywy życia i nadziei w krzyżu Chrystusa. Niech… Czytaj dalej »

Modlitwa do błogosławionego Józefa Eulalio Valdésa

Modlitwa do błogosławionego Józefa Eulalio Valdésa Przenajświętszy Boże, Twoja łaska znalazła w bł. Józefie Eulalio Valdes podatny grunt, żeby przekazywać Twoje miłosierdzie. Całe swoje życie poświęcił On służbie biednym i chorym. Bądź uwielbiony za Jego życie pełne cnót i poświęcenia. Przez wstawiennictwo Twojego Sługi, który czynił miłosierdzie okaż, mi Panie Twoje Miłosierdzie oraz umocnij mą… Czytaj dalej »