Archiwum autora: modlitwa w Twojej intencji

Modlitwa do świętej Saby

Modlitwa do świętej Saby Boże, który w świętym Sabie, opacie, wzór nam przedstawiasz ścisłej wierności w służbie Twojej, daj nam za jego pośrednictwem i przykładem, pokornie Cię prosimy, żadnymi troskami ziemskimi od wiernej służby Twojej nigdy się nie odrywać. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi. Amen.

Modlitwa do świętej Barbary

Modlitwa do świętej Barbary Boże, któryś wybrał świętą Barbarę na pociechę dla żyjących i umierających, użycz nam za jej przyczyną, abyśmy zawsze żyli w Twej Boskiej miłości i całą nadzieję pokładali w zasługach najboleśniejszej męki Syna Twego, aby śmierć w grzechu nigdy nas nie pochwyciła, lecz abyśmy, pokrzepieni świętymi Sakramentami Pokuty, Eucharystii i Ostatniego Namaszczenia,… Czytaj dalej »

Litania do świętego Andrzeja Apostoła

Litania do świętego Andrzeja Apostoła Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl… Czytaj dalej »

Modlitwa o nawrócenie pogan

Modlitwa o nawrócenie pogan Boże Przedwieczny, Stwórco wszechrzeczy, pomnij, że dusze niewiernych są dziełem rąk Twoich, uczynione na obraz i podobieństwo Twoje. Oto, Panie! ku zelżywości Twojej piekło się tymi duszami napełnia. Pomnij, że Syn Twój Jezus Chrystus dla ich zbawienia poniósł najokrutniejszą śmierć. Nie dopuszczaj, błagam Cię, aby Syn Twój u tych niewiernych miał… Czytaj dalej »

Modlitwa do świętego Franciszka Ksawerego

Modlitwa do świętego Franciszka Ksawerego Boże, Ty przez misjonarską działalność świętego Franciszka Ksawerego pociągnąłeś do światła Ewangelii liczne narody, daj wszystkim wiernym tę samą gorliwość w rozszerzaniu wiary, aby na całej ziemi Kościół święty cieszył się z nowych wyznawców. Przez Chrystusa, Pana naszego. Modlitwa do świętego Franciszka Ksawerego Panie, który zdobyłeś wielu dla Twego Kościoła… Czytaj dalej »

Litania do błogosławionego Rafała Chylińskiego

Litania do błogosławionego Rafała Chylińskiego Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison Chryste, usłysz nas Chryste, wysłuchaj nas Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami Synu, Odkupicielu świata, Boże Duchu Święty, Boże Święta Trójco, jedyny Boże Święta Maryjo, módl się za nami Błogosławiony ojcze Rafale, całkowicie oddany Bogu, Błogosławiony ojcze Rafale, przyjacielu Jezusa Eucharystycznego, Błogosławiony ojcze… Czytaj dalej »

Modlitwa do błogosławionego Rafała Chylińskiego

Modlitwa do błogosławionego Rafała Chylińskiego Boże, Ty dałeś błogosławionemu Rafałowi Chylińskiemu, prezbiterowi, łaskę naśladowania Chrystusa pokornego i ubogiego oraz niesienia pomocy potrzebującym i chorym w duchu ewangelicznej miłości; spraw, abyśmy za jego przykładem pełnili dzieła chrześcijańskiego miłosierdzia i zasłużyli na przyjęcie do grona błogosławionych w Twoim królestwie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który… Czytaj dalej »

Modlitwa do świętego Andrzeja Apostoła

Modlitwa do świętego Andrzeja Apostoła Św. Andrzeju, Ty pierwszy poznałeś Baranka Bożego i poszedłeś za Nim. Z Twoim przyjacielem św. Janem przebywałeś u Jezusa przez cały dzień, następnie przez całe swoje życie, a teraz całą wieczność. Jak przywiodłeś swego brata św. Piotra do Chrystusa i wielu innych po nim, tak i nas przyprowadź. Naucz wędrować… Czytaj dalej »