Archiwum kategorii: Modlitwa

modlitwa

Modlitwa do świętego Geralda z Bragi

Modlitwa do świętego Geralda z Bragi Boże, Światłości i Pasterzu dusz, który ustanowiłeś św. Gerarda biskupem w Twoim Kościele, by karmił wiernych słowem i kształtował przykładem, spraw, abyśmy dzięki niemu zachowali wiarę, której on nauczał i podążali drogą, którą on nam ukazał. Amen.

Modlitwa do świętego Jana Damasceńskiego

Modlitwa do świętego Jana Damasceńskiego Panie Jezu Chryste, który przez Kościół święty w czci obrazów podałeś nam środek do wzbudzenia w sobie myśli i uczuć pobożnych, racz sprawić łaską swoją, abyśmy tego środka pilnie i nabożnie używali i tym sposobem budzili w sobie chęć naśladowania tych, których obrazy przedstawiają, a tym samym stawali się Ciebie… Czytaj dalej »

Modlitwa do świętej Florencji

Boże, który natchnąłeś św. Florencję w dążeniu do miłosierdzia doskonałego, co otworzyło przed nią Twoje królestwo, spraw, abyśmy na końcu naszej ziemskiej wędrówki osiągnęli wieczną radość. Amen.

Modlitwa do świętej Bibianny

Panie Boże, który zesłałeś na św. Bibiannę dary niebios, pomóż nam w czasie naszej ziemskiej wędrówki naśladować jej cnoty i wraz z nią cieszyć się wieczną radością w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa do świętego Saturnina z Tuluzy

Modlitwa do świętego Saturnina z Tuluzy Boże, który przydałeś splendoru Twojemu Kościołowi przyznając św. Saturninowi palmę męczeństwa, spraw, abyśmy naśladując Mękę Chrystusa, mogli pójść w jego ślady i otrzymali wiekuistą nagrodę. Amen. Modlitwa do świętego Saturnina z Tuluzy Boże, daj nam obchodzić święto Twojego świętego męczennika Saturnina, biskupa, i uproś nam łaskę, abyśmy dzięki jego… Czytaj dalej »

Litania do świętego Jakuba z Marchii

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Franciszku,… Czytaj dalej »

Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu! Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: “przyjdź Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem. Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i… Czytaj dalej »