Modlitwa do błogosławionego Władysława Bukowińskiego

przez | 24 czerwca, 2024
modlitwa

modlitwa

Modlitwa do błogosławionego Władysława Bukowińskiego

Boże Ojcze, który zleciłeś duszpasterską posługę Twemu słudze Ks. Władysławowi

nawet w więzieniach i łagrach, obdarzając go wielką wiarą, odwagą i przebaczającą

miłością, udziel i mnie tych samych darów, potrzebnych

do życia Ewangelią we współczesnym świecie. Za przyczyną Twego Sługi

wysłuchaj moją modlitwę i obdarz mnie łaską, której tak

bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa do błogosławionego Władysława Bukowińskiego

Boże Ojcze, który zleciłeś duszpasterską posługę Twemu słudze

ks. Władysławowi nawet w więzieniach i łagrach, obdarzając go

wielką wiarą, odwagą i przebaczającą miłością, udziel i mnie tych samych darów

potrzebnych do życia Ewangelią we współczesnym świecie. Za przyczyną

Twego sługi wysłuchaj moją modlitwę i obdarz mnie łaską, której tak

bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.