Psalm 86

Nakłoń swe ucho, wysłuchaj mnie, Panie, bo jestem nędzny i ubogi. Strzeż mojego życia, bo jestem pobożny, zbaw sługę Twego, który ufa Tobie. Ty jesteś Bogiem moim, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie. Rozraduj życie swego sługi, bo ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę. Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i pełen… Czytaj dalej »

Modlitwa do świętego Filipa

Modlitwa do świętego Filipa Święty Filipie, któryś zupełnie poświęcił się na posługę bliźnich, nie żałowałeś trudu i niewczasu(niewygody), aby tylko wszystkich pozyskać Bogu! Zapal mię miłością bliźniego, ażebym kochał wszystkich ludzi bezinteresowne, wspomagając ich jałmużną, modlitwą i dobrą radą, źle o nich nie mówił, w niczym im nie szkodził. Amen.

Psalm 22

Psalm 22 Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Daleko od mego wybawcy słowa mego jęku. Boże mój, wołam przez dzień, a nie odpowiadasz, i nocą, a nie zaznaję pokoju. A przecież Ty mieszkasz w świątyni, Chwało Izraela! Tobie zaufali nasi przodkowie, zaufali, a Tyś ich uwolnił; do Ciebie wołali i zostali zbawieni, Tobie ufali… Czytaj dalej »