Modlitwa do świętej Apolonii

Modlitwa do świętej Apolonii Święta Apolonio, wdzięczny Bogu za wspaniały przykład wiary i miłości bliźniego, jaki nam zostawiłaś, z ufnością zwracam się do ciebie i pokornie proszę o łaskę [wymień prośbę]. Przyjdź mi z pomocą w moim cierpieniu i pomóż mi odzyskać zdrowie duszy i ciała. Niech za twym wstawiennictwem powróci pokój do mej duszy,… Czytaj dalej »

Modlitwa o odnalezienie zgubionej rzeczy

Święty Antoni! Wielką łaską obdarzył Cię Bóg, czyniąc Cię patronem rzeczy zgubionych i skradzionych. Stroskany przychodzę do Ciebie ufając, że pomożesz mi w odnalezieniu rzeczy zaginionej, której bezskutecznie szukam. Wspomnij na to, jak wielką łaskę Bóg wyświadczył Tobie, posyłając do Ciebie wszystkich strapionych, ufających, że Twojej modlitwie Bóg niczego nie odmówi. Jakże często się działo,… Czytaj dalej »

Modlitwa do świętego Ryszarda

Panie Boże, który sam jesteś święty i bez Ciebie nikt nie może osiągnąć doskonałości, pomóż nam za pośrednictwem św. Ryszarda żyć tak, abyśmy mogli wziąć udział w twojej chwale. Amen.

Modlitwa abstynenta

Święty Janie Chrzcicielu, który abstynencję praktykowałeś przez całe swoje życie, pomóż, abyśmy w naszej Ojczyźnie dożyli czasów, w których alkohol przestanie być symbolem nieszczęść, zmartwień i tragedii. Chroń nas przed grzechem upijania się. Bądź natchnieniem i pomocą dla wszystkich, którzy wyrzekają się napojów alkoholowych dla dobra swoich najbliższych i narodu. Patronie niepijących alkoholu, wzbudź w… Czytaj dalej »

Modlitwa do świętego Teodora

Panie, prosimy Cię, daj nam za przyczyną świętego Teodora ową wielkoduszną miłość, która by nas natchnęła siłą ofiarności i poświęcenia wszystkiego dla Ciebie. Ponieważ całe życie nasze ma być nieprzerwanym pasmem ofiar, ofiarujemy Ci przeto wszystko, czym jesteśmy i co mamy. Racz nam dopomóc, ażebyśmy co dzień we wszystkich myślach, słowach, uczynkach i cierpieniach czynili… Czytaj dalej »

Litania za kierowców

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas, Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami, Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Maryjo, módl się za nami, Święty Krzysztofie, podświadomie szukający Boga, ~… Czytaj dalej »

Modlitwa za kierowców

Modlitwa za kierowców Wszechmogący Boże, pomóż mi szczęśliwie dojechać do celu i spraw, abym swoją jazdą nie stworzył żadnego zagrożenia. Dobry Ojcze, błogosław wszystkim kierowcom, którzy dzisiaj wyruszyli w drogę. Święty Krzysztofie – módl się za nami! Modlitwa za kierowców Boże, daj mi pewną rękę i bystre oko, abym nikomu nie wyrządził żadnej szkody. Nie… Czytaj dalej »