Litania do świętego Wita

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison Chryste, usłysz nas Chryste, wysłuchaj nas Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami Synu, Odkupicielu świata, Boże Duchu Święty, Boże Święta Trójco, jedyny Boże Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Wicie, sławny męczenniku, Święty Wicie, składający krwawe świadectwo swej miłości do Chrystusa, Święty Wicie, umocniony przez Ducha… Czytaj dalej »

Modlitwa do świętego Jana Franciszka Regisa

Modlitwa do świętego Jana Franciszka Regisa Boże, któryś świętego Franciszka, Wyznawcę Twojego, obdarzył przedziwną miłością bliźniego i mężną wytrwałością w ponoszeniu ciężkich trudów dla ich zbawienia, spraw miłościwie, abyśmy za jego przykładem i pośrednictwem, nagrody żywota wiecznego dostąpili. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi. Amen. Modlitwa do świętego Jana… Czytaj dalej »

Modlitwa do świętego Wita

Modlitwa do świętego Wita Boże wszechmocny! Jeśli nas nawiedzasz nieszczęściami, to wzmacniaj nas łaską swoją, abyśmy je cierpliwie znosili, a utrwalali się w dobrym i zdołali najcięższe ofiary ponieść, jak święty Wit dla Twojej czci, a naszego zbawienia. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi. Amen. Modlitwa do świętego Wita… Czytaj dalej »

Litania do świętej Jadwigi Królowej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża… Czytaj dalej »

Modlitwa do błogosławionego Ferdynanda z Portugalii

Boże, który zechciałeś, aby błogosławiony Ferdynand toczył Twoje bitwy i zwyciężał wrogów wiary, spraw, abyśmy pod jego wstawiennictwem zostali wybawieni od wrogów ciała i umysłu. Amen. Św. Ferdynandzie, módl się za nami!

Modlitwa do błogosławionej Małgorzaty Szewczyk

Modlitwa do błogosławionej Małgorzaty Szewczyk Błogosławiona Małgorzato, ofiarna służebnico ubogich, chorych, samotnych i potrzebujących, która z obfitości Bożego Serca czerpałaś miłość, aby ją wszystkim dawać. Ty kierowana chrześcijańskim współczuciem i wrażliwością świadczyłaś miłosierdzie, każdemu, kogo dotknęło cierpienie. Proszę Cię, abyś uprosiła dla mnie łaskę naśladowania Chrystusa w Jego pochyleniu się nad ludzką nędzą i smutkiem.… Czytaj dalej »

Modlitwa do błogosławionej Marii Karłowskiej

Boże, Ty w swojej Opatrzności obdarzyłeś łaską błogosławioną Marię Karłowską, aby naśladując przykład Dobrego Pasterza, pomagała kobietom wyzwolić się z niewoli grzechu, przez jej wstawiennictwo daj nam, sługom Twoim, abyśmy idąc za tym, co dobre, potrafili unikać tego, co nam szkodzi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w… Czytaj dalej »

Modlitwa o wstawiennictwo błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Modlitwa o wstawiennictwo błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego Ukochany Kardynale Stefanie Wyszyński Opiekunie wszystkich Polaków Orędowniku w każdej trudnej sytuacji rodaków Ojcze narodu Polskiego Obrońco uciśnionego Proszę dziś o Twoje wstawiennictwo do Boga jedynego [ intencja…] Wiem, że nie opuścisz mnie w potrzebie Ty wspierałeś  w trudach każdego człowieka Głosiłeś dobrą nowinę Broniłeś od złego Pomagałeś… Czytaj dalej »