Modlitwa do dzieci Fatimskich o wyleczenie z nowotworu

Modlitwa do dzieci Fatimskich o wyleczenie z nowotworu Boże nieskończenie dobry, który miłujesz niewinność i wywyższasz pokornych spraw abyśmy, za wstawiennictwem Niepokalanej Matki Twojego Syna, naśladując błogosławionych Franciszka i Hiacyntę, w prostocie serca Tobie służyli i weszli do królestwa niebieskiego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności… Czytaj dalej »

Modlitwa do świętego Eucheriusza

Boże, Światłości i Pasterzu dusz, który ustanowiłeś św. Eucheriusza biskupem w Twoim Kościele, by karmił Twój lud słowem i kształtował przykładem, spraw, abyśmy dzięki niemu zachowali wiarę, której on nauczał i podążali drogą, którą on nam nakazał. Amen.

Modlitwa do świętej Elżbiety Sanny

Boże, nasz najlepszy Ojcze, Ty obdarzyłeś bł. Elżbietę Sannę łaską uczestnictwa w krzyżu Twojego Syna, z własnej niepełnosprawności i cierpienia uczyniła ona ofiarę w intencji Kościoła, proszę Cię, Boże, przez jej zasługi i orędownictwo, abyś wysłuchał mojej modlitwy ( w intencji…), a bł. Elżbietę raczył zaliczyć do grona Twoich Świętych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.… Czytaj dalej »

Litania do świętego Walentego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami. Święty Walenty, kapłanie i męczenniku, módl się za… Czytaj dalej »

Modlitwa do świętego Józefa Gabriela Brochero

Modlitwa do świętego Józefa Gabriela Brochero Panie, od którego pochodzi wszelkie dobro, Ty ustanowiłeś świętego José Gabriela del Rosario pasterzem Twojego Kościoła i oświeciłeś go w zakresie jego zapału misyjnego oraz jego ewangelicznego oddanego życia ubogim i potrzebującym. Następnie możesz poprosić o potrzebne łaski [podaj je…] i odmówić Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.

Modlitwa do świętego Ananiasza

Boże, tylko Ty jesteś święty i bez Ciebie nikt nie jest dobry, spraw za wstawiennictwem świętego Ananiasza, abyśmy prowadzili życie prawdziwie chrześcijańskie i mogli oglądać Twoją chwałę w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa do świętej Marianny Cope

Panie Jezu, wierna Twojemu nauczaniu św. Marianna Cope kochała i służyła bliźnim, zwłaszcza najbardziej osamotnionym, oddając się wielkodusznie i bohatersko na rzecz chorych na trąd. Łagodziła ich cierpienia fizyczne i duchowe, pomagając im w ten sposób cierpliwie przyjmować swoje cierpienia a jej troska o innych była wyrazem wielkiej miłości, jaką ich darzyła. Przez jej zasługi… Czytaj dalej »

Modlitwa do świętego Franciszka Salezego

Modlitwa do świętego Franciszka Salezego Święty Franciszku Salezy, Ty uczyłeś, że Bóg jest naszym Ojcem, Ojcem tak troskliwie czuwającym, że bez Jego Woli włos nam z głowy nie spadnie; wspomagaj nas w tym, abyśmy troskliwie przez całe nasze życie, służyli Mu wiernie i gorąco Go miłowali. Mówiłeś: Kto chce kiedyś cieszyć się Bogiem, ten musi… Czytaj dalej »