Modlitwa do świętego Wita

przez | 17 czerwca, 2024

Modlitwa do świętego Wita

Boże wszechmocny! Jeśli nas nawiedzasz nieszczęściami, to wzmacniaj nas

łaską swoją, abyśmy je cierpliwie znosili, a utrwalali się w dobrym i zdołali

najcięższe ofiary ponieść, jak święty Wit dla Twojej czci, a naszego zbawienia.

Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi. Amen.

Modlitwa do świętego Wita

Boże, uchroń nas, za wstawiennictwem świętego Wita, od pychy i wyniosłości.

Prowadź nas duchem cichości i łagodności, abyśmy się Tobie podobali, w

dobrym wzrastali, a na koniec z Tobą się radowali, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.