Modlitwa do świętego Jana Franciszka Regisa

przez | 17 czerwca, 2024
modlitwa

modlitwa

Modlitwa do świętego Jana Franciszka Regisa

Boże, któryś świętego Franciszka, Wyznawcę Twojego, obdarzył

przedziwną miłością bliźniego i mężną wytrwałością w ponoszeniu ciężkich

trudów dla ich zbawienia, spraw miłościwie, abyśmy za jego

przykładem i pośrednictwem, nagrody żywota wiecznego dostąpili.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi. Amen.

Modlitwa do świętego Jana Franciszka Regisa

Wszechmogący, wieczny Boże, pozwoliłeś nam dzisiaj czcić

radośnie św. Jana. Spraw swoją łaską, byśmy mogli dążyć do

zachowania i pogłębiania naszą pracą tej wiary, którą on

nam stale głosił z nienasyconą gorliwością. Amen.