Litania do świętego Wita

przez | 17 czerwca, 2024

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Wicie, sławny męczenniku,

Święty Wicie, składający krwawe świadectwo swej miłości do Chrystusa,

Święty Wicie, umocniony przez Ducha Świętego w ciężkich doświadczeniach,

Święty Wicie, prześladowany przez ojca,

Święty Wicie, doświadczany przez potwarze i tortury,

Święty Wicie, mężnie znoszący złość oprawców,

Święty Wicie, odważnie wyznający świętą wiarę,

Święty Wicie, przykładzie mocnej nadziei,

Święty Wicie, miłujący Boga ponad wszystko,

Święty Wicie, podziwu godny wzorze stałości,

Święty Wicie, oddający swoje dziecięce życie w ręce Chrystusa,

Święty Wicie, cieszący się skarbami nieba,

Święty Wicie, chwało bohaterów chrześcijańskich,

Święty Wicie, jaśniejący mądrością i wiernością prawdzie,

Święty Wicie, możny wspomożycielu wiernych u Boga,

Święty Wicie, patronie młodzieży,

Święty Wicie, patronie różnych zawodów,

Święty Wicie, patronie artystów,

Święty Wicie, opiekunie epileptyków,

Święty Wicie, uzdrowicielu z chorób duszy i ciała,

Święty Wicie, ozdobo Kościoła świętego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, święty Wicie,

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie, za przyczyną świętego wita Wita, męczennika

daj Kościołowi Twemu nie powodować się pychą, ale

postępować w miłej Tobie pokorze, aby, gardząc złem, cokolwiek

jest prawe, ze swobodną wykonywać miłością.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.