Modlitwa do świętego Teoderyka

modlitwa

modlitwa

Panie, pozwól nam w życiu doczesnym zawsze pamiętać

o sprawach niebios i naśladować przykład doskonałości

ewangelicznej, jaki nam dałeś w osobie św. Teodoryka opata. Amen.