Modlitwa za matkę mojej żony

Modlitwa za matkę mojej żony Drogi Ojcze Niebieski, jesteś wspaniałym Bogiem. Twoje królestwo panuje nad wszystkimi królestwami. Dziękuję, że dałaś mi wspaniałą teściową. Modlę się, abyś oświecił swoją chwałą moją teściową. Daj jej łaskę, aby kochała mnie jak syna lub córkę. Proszę Cię, uchroń ją od zła. Błogosław dzieło jej rąk. Modlę się, żeby cieszyła… Czytaj dalej »

Modlitwa do świętego Jana Antoniego Fariny

Modlitwa do świętego Jana Antoniego Fariny Panie Jezu, racz wysławić dla Twojego Kościoła tego sługę ubogich, świętego Jana Antoniego Farinę, ponieważ dobrzy są dla wszystkich przykładem heroicznego śpiewu, głębokiej pokory i posłuszeństwa oświeconego wiarą. Udziel nam Panie, za jego wstawiennictwem, potrzebnych nam łask [wymienić ją…]

Modlitwa do dzieci Fatimskich o wyleczenie z nowotworu

Modlitwa do dzieci Fatimskich o wyleczenie z nowotworu Boże nieskończenie dobry, który miłujesz niewinność i wywyższasz pokornych spraw abyśmy, za wstawiennictwem Niepokalanej Matki Twojego Syna, naśladując błogosławionych Franciszka i Hiacyntę, w prostocie serca Tobie służyli i weszli do królestwa niebieskiego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności… Czytaj dalej »

Modlitwa do świętego Eucheriusza

Modlitwa do świętego Eucheriusza Boże, Światłości i Pasterzu dusz, który ustanowiłeś św. Eucheriusza biskupem w Twoim Kościele, by karmił Twój lud słowem i kształtował przykładem, spraw, abyśmy dzięki niemu zachowali wiarę, której on nauczał i podążali drogą, którą on nam nakazał. Amen.

Modlitwa do świętej Elżbiety Sanny

Modlitwa do świętej Elżbiety Sanny Boże, nasz najlepszy Ojcze, Ty obdarzyłeś bł. Elżbietę Sannę łaską uczestnictwa w krzyżu Twojego Syna, z własnej niepełnosprawności i cierpienia uczyniła ona ofiarę w intencji Kościoła, proszę Cię, Boże, przez jej zasługi i orędownictwo, abyś wysłuchał mojej modlitwy ( w intencji…), a bł. Elżbietę raczył zaliczyć do grona Twoich Świętych.… Czytaj dalej »

Litania do świętego Walentego

Litania do świętego Walentego Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami. Święty Walenty, kapłanie i… Czytaj dalej »

Modlitwa do świętego Józefa Gabriela Brochero

Modlitwa do świętego Józefa Gabriela Brochero Panie, od którego pochodzi wszelkie dobro, Ty ustanowiłeś świętego José Gabriela del Rosario pasterzem Twojego Kościoła i oświeciłeś go w zakresie jego zapału misyjnego oraz jego ewangelicznego oddanego życia ubogim i potrzebującym. Następnie możesz poprosić o potrzebne łaski [podaj je…] i odmówić Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.

Modlitwa do świętego Ananiasza

Modlitwa do świętego Ananiasza Boże, tylko Ty jesteś święty i bez Ciebie nikt nie jest dobry, spraw za wstawiennictwem świętego Ananiasza, abyśmy prowadzili życie prawdziwie chrześcijańskie i mogli oglądać Twoją chwałę w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.