Modlitwa do błogosławionej Marii i Alojzego Quattrocchich

Modlitwa do błogosławionej Marii i Alojzego Quattrocchich Błogosławieni małżonkowie Mario i Alojzy, którzy daliście nam piękny wzór małżeńskiego i rodzinnego życia, módlcie się za nami, abyśmy tak jak Wy potrafili zachować właściwą równowagę pomiędzy pracą zawodową, służbą bliźniemu i życiem rodzinnym. Pomóżcie nam, przytłoczonym tyloma obowiązkami, zapracowanym i zabieganym, znaleźć czas na to, co w… Czytaj dalej »

Modlitwa do błogosławionej Anny Marii Sala

Modlitwa do błogosławionej Anny Marii Sala Panie Boże, Trójco Przenajświętsza, który w Twym nieskończonym miłosierdziu z przyjemnością obdarowałeś błogosławioną Marią Annę Salę wybranymi darami, pokornie błagam Cię, że jeśli jest to zgodne z Twoją chwałą, chciałbyś dać mi znać, jak bardzo jest Ci droga, udzielając mi za nią wstawiennictwo łaski [podaj ją..,], o którą Cię… Czytaj dalej »

Modlitwa do świętego Kolumbana Młodszego

Boże, który połączyłeś w osobie św. Kolumbana dar głoszenia Ewangelii z zamiłowaniem do życia zakonnego, spraw, abyśmy dzięki niemu zawsze i wszędzie szukali Ciebie i powiększali rzeszę wierzących. Amen.

Modlitwa do błogosławionego Salwatora Lilli

Wszechmogący Panie Boże, pokornie błagamy o miłosierdzie Twojego Majestatu, abyś tak jak w sercach narodów wlał wiedzę o Twoim Jednorodzonym Synu przez nauczanie błogosławionego męczennika Salwatora Lilli i Towarzyszy, tak też za ich wstawiennictwem abyśmy byli wytrwali w wierze. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha… Czytaj dalej »

Modlitwa na Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

Modlitwa na Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny Boże, któryś Najświętszą Maryję Pannę, żywy przybytek Ducha św., w dniu dzisiejszym w świątyni jerozolimskiej na służbę swoją ofiarowaną mieć chciałeś, spraw, pokornie Cię prosimy, abyśmy za Jej wstawieniem godni się stali być Ci ofiarowanymi w świątyni wiecznej chwały Twojej. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Modlitwa na Ofiarowanie… Czytaj dalej »

Modlitwa do świętej Róży Filipiny Duchesne

Modlitwa do świętej Róży Filipiny Duchesne Pełna odwagi wobec cierpienia i niezrozumienia, uproś nam siłę moralną. Pokorna, gorąca i bezinteresowna w przyjaźni, naucz nas kochać ludzi Sercem Pana Jezusa. Niestrudzona w walce o Królestwo Chrystusowe, udziel nam swego zapału. Żywy przykładzie modlitwy, pomóż nam żyć naszą duchowością wcielenia i tajemnicy paschalnej. Kierująca miłość misjonarską ku… Czytaj dalej »

Modlitwa świętej Gertrudy za dusze zmarłych

Modlitwa świętej Gertrudy za dusze zmarłych Boże miłosierny, z Tronu chwały Twojej wejrzyj na biedne dusze w czyśćcu cierpiące, wejrzyj na ich męczarnie, na łzy, które.przed Tobą wylewają, usłysz ich błagania i jęki, zmiłuj się, odpuść grzechy ich. Za wszystkie przestępstwa, których się dopuściły, za niedbalstwa w służbie Twojej świętej popełnione ofiaruję Ci najswiętsze życie,… Czytaj dalej »

Modlitwa do Matki Bożej Ostrobramskiej

Modlitwa do Matki Bożej Ostrobramskiej Pozdrawiamy Cię, najchwalebniejsza Królowo i Matko Miłosierdzia, słynąca cudami w Ostrobramskim Obrazie. Upadamy na kolana przed Twym świętym Wizerunkiem. Błagamy Cię pokornie – zapal serca nasze miłością i udziel nam łaski wytrwania w służbie Twojej i Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. Zawierzamy Ci, o Matko Miłosierdzia i Matko Kościoła całą naszą… Czytaj dalej »