Akt oddania rodziny Matce Bożej Częstochowskiej

przez | 26 sierpnia, 2022

Akt oddania rodziny Matce Bożej Częstochowskiej

Oto dziś staje przed Tobą nasza rodzina. Pragniemy całkowicie oddać się

Tobie w macierzyńską niewolę miłości. Oddajemy Ci po wszystkie

czasy całą rodzinę naszą (można wymienić imiona), nasz dom i wszystko co posiadamy.

Oddajemy wszystkie osobiste i rodzinne sprawy.

Chcemy, Matko Boga i nasza, na zawsze pozostać

Twoją własnością. Przyjmij nas i oddaj Jezusowi Chrystusowi.

Strzeż odtąd, prosimy Cię, Matko, świętości naszego rodzinnego ogniska.

Nie pozwól, abyśmy znieważali go grzechem.

Pomóż wiernie wypełniać obowiązki płynące z sakramentu małżeństwa.

Zachowaj dzieci od wszelkich nieszczęść, spraw niech wyrastają

na dobrych synów i wierne córki Kościoła i Ojczyzny.

Okaż się im Matką w dniach prób i doświadczeń.

Broń nasz dom rodzinny od wszelkiego zła.

Utwierdzaj w nas wiarę w Boga i miłość wzajemną.

Pogłębiaj życie chrześcijańskie, upraszaj nam szczęście i pokój.

Matko Chrystusowa! Przyjmij to nasze oddanie – za Kościół święty

w Ojczyźnie naszej, za jego wolność i rozwój, a szczególnie za

świętość polskich rodzin. Racz posługiwać się nami, aby wszystkie

rodziny należały do Ciebie, a przez Ciebie do Twego Syna.

Pragniemy, aby Jezus Chrystus znalazł wśród nas schronienie, gdy

stale jest wyrzucany ze wszystkich miejsc życia społecznego i publicznego, gdy

wyrywany jest z serc dzieci i młodzieży.

Panno Można, uczyń z naszych rodzin twierdzę wiary i polskości, aby wzrastało

pokolenie młodych Polaków, wiernych Bogu, Krzyżowi i Ewangelii: Kościołowi i Jego Pasterzom.

Matko Boża Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcamy ciała i dusze nasze, wszystkie

modlitwy i pracę, radości i cierpienia, wszystko

czym jesteśmy i co posiadamy. Ochotnym sercem

oddajemy się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiamy Ci zupełną swobodę

posługiwania się nami dla zbawienia ludzi i ku pomocy

Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.

Chcemy odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiemy, że

własnymi siłami niczego nie dokonamy. Ty zaś wszystko

możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz.

Spraw, więc, Wspomożycielko Wiernych, by nasza rodzina, parafia i cała

Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.