Akt oddania się Matce Płaczącej

przez | 3 kwietnia, 2022

Akt oddania się Matce Płaczącej

O Maryjo Saletyńska, prawdziwa Matko Boga i Matko nasza, oto my niegodni słudzy Twoi, obieramy

Ciebie dzisiaj i na zawsze za Panią, za Matkę i za naszą Opiekunkę.

Ofiarujemy Tobie odtąd w szczególny sposób wszystkie władze duszy i ciała, nasze życie i śmierć oraz wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy. Ochotnym sercem oddajemy

się na Twoją służbę i chronimy się pod płaszcz Twej macierzyńskiej miłości.

Ufni w Twoją pomoc i opiekę, prosimy Cię o to, abyś nas niegodnych przyjąć raczyła i swoją modlitwą wyjednała nam łaskę wytrwania w Twojej służbie, abyśmy mogli kiedyś razem

z Tobą uwielbiać i wychwalać Boga, przez całą wieczność.

Amen.