Bóg naszą mocą

przez | 12 czerwca, 2022

Bóg naszą mocą

Bóg jest dla nas ucieczką i mocą:

łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach.

Przeto się nie boimy, choćby waliła się ziemia

i góry zapadały w otchłań morza.

Niech wody jego burzą się i kipią,

niech góry się chwieją pod jego naporem;

<Jahwe Zastępów jest z nami,

Bóg Jakuba jest dla nas obroną.>

Odnogi rzeki rozweselają miasto Boże –

uświęcony przybytek Najwyższego.

Bóg jest w jego wnętrzu, więc się nie zachwieje;

Bóg mu pomoże o brzasku poranka.

Zaszemrały narody, wzburzyły się królestwa.

Głos Jego zagrzmiał – rozpłynęła się ziemia:

Jahwe Zastępów jest z nami;

Bóg Jakuba jest dla nas obroną.

Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Jahwe,

dzieła zdumiewające, których dokonuje na ziemi.

On uśmierza wojny aż po krańce ziemi,

On kruszy łuki, łamie włócznie,

tarcze pali w ogniu.

«Zatrzymąjcie się, a we mnie uznajcie Boga,

wzniosłego wśród narodów, wzniosłego na ziemi».

Jahwe Zastępów jest z nami,

Bóg Jakuba jest dla nas obroną.