Koronka do krwawych łez Matki Bożej

przez | 6 kwietnia, 2022

Koronka do krwawych łez Matki Bożej

O Jezu, przybity do krzyża! Padamy do Twoich Stóp i składamy Ci w ofierze

Krwawe Łzy Tej, która z najwięk­szą miłością współ bolała z Tobą,

towarzysząc Ci na Twej bolesnej drodze krzyżowej. Spraw, o Dobry Mistrzu,

aby­śmy z miłością pojęli wymowę Krwawych Łez Twojej Najświętszej Matki,

a pełniąc Twą Świętą Wolę tu na zie­mi, stali się godnymi wielbić Cię i czcić

przez całą wiecz­ność w Niebie. Amen.

Duże paciorki:

O Jezu, spójrz na Krwawe Łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w Niebie.

Na małych paciorkach: (7 razy)

O Jezu, wysłuchaj prośby nasze – przez Krwawe Łzy Twojej Najświętszej Matki.

Pod koniec:

„O Jezu, spójrz na Krwawe Łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na

ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w Niebie.”- 3 razy

Modlitwa

O Maryjo, Matko Boleści, Matko Litości, Matko Miło­sierdzia! Zjednocz nasze

prośby ze swoimi prośbami, aby Twój Boski Syn Jezus, którego wzywamy,

wysłuchał na­sze wołanie, a przez przyczynę Twoich Matczynych Krwa­wych

Łez, udzielił nam łask, o które Go błagamy i doprowa­dził nas do szczęścia

wiecznego.

Amen.

Twoje Krwawe Łzy, o Matko Bolesna, kruszą moc szata­na ! O Jezu, zakuty w

kajdany, przez Twoją Boską łagodność uchroń świat przed zagładą !

Amen.