Koronka do świętej Agaty wstawiennictwo

Koronka do świętej Agaty wstawiennictwo

O święta Agato, która odrzuciłaś

niechcianych zalotników i cierpiałaś

bolesne tortury dla oddania się Boskiemu Oblubieńcowi.

Broń nas przed gwałtem i innymi atakami

oraz uchroń nas przed rakiem piersi i innymi

chorobami kobiet oraz wspieraj nas w pokonywaniu przeciwności.

O święta Agato, dziewico i męczennico,

módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Na 3 częściach po 3 paciorki każda:

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…