Koronka do świętej Łucji

Koronka do świętej Łucji

O wspaniała św. Łucjo, dziewico i męczennico, która oddałaś swoje

życie za Kościół, czcimy twoje poświęcenie dla naszej wiary.

Powołując się na dobroć, Panie, pokornie prosimy, za

wstawiennictwem św. Łucji, abyś dał nam doskonałe widzenie i ochronę

przed wszelkimi dolegliwościami oczu, żeby lepiej służyć Tobie i wypełniać Twoją Wolę.

Dobra św. Łucjo usłysz nasze modlitwy i spełnij nasze prośby. Amen.

Na 3 częściach po 3 paciorki każda:

(3 razy) Ojcze nasz…

(3 razy) Zdrowaś Maryjo…

(3 razy) Chwała Ojcu…

Modlitwa:

Wszechmogący Boże, ożyw w nas gorliwość za wstawiennictwem

Świętej Łucji, dziewicy i męczennicy, abyśmy za jej przykładem

postępowali na ziemi jak dzieci światłości, a w niebie oglądali jej chwałę. Amen