Koronka wyzwolenia

przez | 8 sierpnia, 2021
modlitwa

modlitwa

Koronka wyzwolenia

“Wierzę w Boga…”
duże paciorki (1x) modlimy się
“Jeśli więc Syn mnie wyzwoli, wówczas będę rzeczywiście wolny”.

małe paciorki (10x)
“Jezu, zmiłuj się nade mną! Jezu ulecz mnie! Jezu zbaw mnie! Jezu wyzwól mnie!”

“Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto,

Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po

tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Amen”.

“Jeśli więc Jezus, wyzwoli moją rodzinę, wówczas moja rodzina będzie rzeczywiście wolna”.

“Jezu, zmiłuj się nad moją rodziną!
Jezu, ulecz moją rodzinę!
Jezu, zbaw moją rodzinę!
Jezu, wyzwól moją rodzinę!”.

“Jeśli więc Jezu wyzwoli Józefa, wówczas Józef będzie rzeczywiście wolny”.

“Jezu, zmiłuj się nad Józefem! Jezu, ulecz Józefa! Jezu, zbaw Józefa! Jezu, wyzwól Józefa!”.

Amen.