Litania do Jana Pawła II

przez | 5 stycznia, 2022
modlitwa

modlitwa

Litania do Jana Pawła II

Kyrie eleison, Christe eleison,
Kyrie eleison Ojcze Niebieski, bogaty w miłosierdzie – zmiłuj się nad nami.
Jezusie Nazareński, Odkupicielu człowieka
Duchu Boży, Panie i Dawco życia

Karolu Józefie z Wadowic – módl się za nami.
Pasterzu Miłosierdzia
Sługo Służebnicy Pańskiej
Cały oddany Matce Jezusa
Synu wolnej Polski

Człowieku święty w świecie
Uczniu wieszczów i robotników
Powołany do służby w Kościele

Dziedzicu historii królewskiej
Przyjacielu mądrej młodzieży
Nauczycielu filozofów
Mistrzu teologów

Kapłanie i biskupie krakowski
Przewodniku po górach i na wodzie
Gościu środowiska rodzinnego

Wychowawco narzeczonych i małżonków
Przyjacielu młodzieży
Świadku Soboru Watykańskiego II

Książę Kościoła katolickiego
Współpracowniku Prymasa Tysiąclecia

Wybrany „z dalekiego kraju”
Następco rzymski św. Piotra
Pielgrzymie pokoju i jedności
Nadziejo młodzieży chrześcijańskiej

Otwarty na innego człowieka
Zraniony nienawiścią
Solidarny z cierpiącymi
Znaku duchowej wolności

Promieniu ojcostwa
Miłośniku piękna
Bracie artystów i nauczycieli
Ikono modlitwy
Ofiarniku Eucharystii

Budowniczy mostów pojednania
Mężu opatrznościowy polityki

Proroku nowej ewangelizacji
Apostole cywilizacji miłości
Mistrzu dialogu i słuchania
Strażniku wiary ewangelicznej

Poeto słowa o Słowie Wcielonym
Zapraszający w progi nadziei

Odważny w cierpieniu
Spokojny w umieraniu
Otoczony świętymi

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.
Boże Ojcze, który dałeś światu na progu Trzeciego Tysiąclecia Wcielenia

Twojego Syna św. Jana Pawła II, Piotra naszych czasów, i obdarowałeś nas jego pasterską mądrością i ojcowską

dobrocią, spraw prosimy, aby jego orędownictwo za nami w niebie, uprosiło Kościołowi wierność

Ewangelii miłości. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Amen.