Litania do Matki Bożej Śnieżnej

przez | 5 sierpnia, 2023
modlitwa

modlitwa

Litania do Matki Bożej Śnieżnej

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Maryjo Panno Śnieżna,

Święta Maryjo Dziewico Niepokalana,

Święta Maryjo Pokorna Służebnico Pańska,

Święta Maryjo Żywy Przybytku Słowa Wcielonego,

Święta Maryjo Nowa Ewo, obiecana w raju,

Święta Maryjo Pociecho, radości i błogosławieństwo Ludu Wybranego,

Święta Maryjo Idąca za Chrystusem aż do stóp Krzyża,

Święta Maryjo Świeczniku ozdobiony w siedmiorakie dary Ducha Świętego,

Święta Maryjo Najwyższa chlubo świata chrześcijańskiego,

Święta Maryjo Królowo nieba i ziemi,

Święta Maryjo Wzorze modlitwy i wyrzeczenia,

Święta Maryjo Wspomożenie małżeństw i rodzin,

Święta Maryjo Opiekunko pielgrzymów i podróżujących,

Matko nasza najłaskawsza,

Matko Miłosierdzia,

Matko ofiarności i dobroci,

Matko poświecenia i służby,

Matko zsyłająca swe łaski wraz z płatkami śniegu,

Matko prowadząca zagubionych w chaosie świata,

Matko darząca uśmiechem swoich gości,

Matko o każdej porze roku zapraszająca do siebie czcicieli,

Matko udzielająca wszelkiej pomocy potrzebującym,

Matko wypraszająca łask wszelkich,

Matko której bezgranicznie zaufaliśmy,

Matko pouczająca o Miłowaniu Boga i bliźnich,

Matko wypraszająca pokój i Boże przebaczenie,

Matko nawołująca do gorliwego odmawiania różańca,

Matko wzywająca do czynienia pokuty,

Matko umacniająca chorych i cierpiących,

Matko wychowawczyni powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych,

Matko otaczająca opieką wszystkich parafian,

Matko roztaczająca macierzyńską opiekę nad młodzieżą i dziećmi,

Matko chroniąca nas od niewiary,

Matko ucząca nas prostoty i życia w prawdzie,

Matko pomagająca naszej Ojczyźnie i światu całemu,

Matko towarzysząca nam w pielgrzymce wiary,

Matko pocieszająca strapionych i nadziejo umierających,

Matko prosząca swego Syna o świętość dla nas,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże Wszechmogący, Ojcze i Przyjacielu ludzi, Ty

prowadzisz swój lud pośród zmieniających się kolei życia. Dzięki Ci

składamy za to, że łaskawie wejrzałeś na naszą ziemię, gdzie pośród

Krzyckich pól i jezior czcimy Najświętszą Maryję Pannę Śnieżną. Udziel

nam i tym wszystkim, którzy powierzają się Jej Matczynej Opiece, łaski

coraz większego umiłowania Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Który

żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen