Litania do świętego Leonarda z Limoges

przez | 6 listopada, 2023
modlitwa

modlitwa

Litania do świętego Leonarda z Limoges

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święty Leonardzie, wierny sługo Maryi, módl się za nami.

Święty Leonardzie, ubóstwa apostolskiego wzorze,

Święty Leonardzie, ojcze ubogich,

Święty Leonardzie, między ubogimi dobrowolnie najuboższy,

Święty Leonardzie, przykładzie pokory,

Święty Leonardzie, gardzący służbą króla doczesnego dla tym gorliwszej służby Królowi nad Królami,

Święty Leonardzie, wielki miłośniku samotności i umartwienia,

Święty Leonardzie, zbawienia dusz ludzkich jedynie pragnący,

Święty Leonardzie, w pracach dla zbawienia bliźniego niestrudzony,

Święty Leonardzie, gorliwy opiekunie więźniów,

Święty Leonardzie, miedzy niewiernymi niestrudzony głosicielu Chrystusa,

Święty Leonardzie, mężu Boży, słowem i przykładem do miłości Chrystusa zachęcający,

Święty Leonardzie, któryś kraje swoje słowem Bożym napełnił,

Święty Leonardzie, w nawałnosciach pokus światowych mężna podporo,

Święty Leonardzie, rodzących w boleściach skuteczny orędowniku,

Święty Leonardzie, w życiu i po śmierci niezliczonymi cudami słynący,

Święty Leonardzie, wiarą swą nad mocami piekielnymi panujący,

Święty Leonardzie, we wszystkich chorobach tkliwy opiekunie,

Święty Leonardzie, wiernych swoich czcicieli dobroczyńco i opiekunie,

Święty Leonardzie, na ziemi naszej w Tyszowcach od wieków czczony,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami święty Leonardzie.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, któryś nam dał

w życiu i czynach Św. Leonarda wzór pokory i miłości bliźniego, racz

wysłuchać nas niegodnych, aby sługa Twój na ziemi naszej od wieków

czczony, nie wypuszczał ze swej opieki wiernego

ludu polskiego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.