Litania do świętej Filomeny

przez | 15 sierpnia, 2023
modlitwa

modlitwa

Litania do świętej Filomeny

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Filomeno, módl się za nami.

Święta Filomeno, z chwilą poczęcia łaskami napełniona,

Święta Filomeno, wierna naśladowczyni Maryi,

Święta Filomeno, wzorze dziewic,

Święta Filomeno, Świątynio doskonałej wiary,

Święta Filomeno, ożywiona zapałem do Chwały Bożej,

Święta. Filomeno, Ofiaro miłości Chrystusa,

Święta Filomeno, Przykładzie siły i wytrwałości,

Święta Filomeno, niezwyciężona siło czystości,

Święta Filomeno, Zwierciadło heroicznej cnotliwości,

Święta Filomeno, wytrwała i nieustraszona w męczarniach,

Święta Filomeno, jak Twój Niebiański Oblubieniec biczowana,

Święta Filomeno, gradem strzał przebita,

Święta Filomeno, skuta łańcuchami, przez Matkę Najświętsza pocieszana,

Święta Filomeno, w więzieniu cudownie uzdrowiona, módl się za nami,

Święta Filomeno, w czasie tortur przez aniołów wspierana,

Święta Filomeno, która wybrałaś mękę i śmierć nad wspaniałości tronu królewskiego,

Święta Filomeno, która nawróciłaś świadków swego męczeństwa,

Święta Filomeno, która znosiłaś furię swoich oprawców,

Święta Filomeno, Opiekunko niewinnych,

Święta Filomeno, Patronko młodzieży,

Święta Filomeno, Ucieczko nieszczęśliwych,

Święta Filomeno, Zdrowie chorych i słabych,

Święta Filomeno, nowe Światło Kościoła Walczącego,

Święta Filomeno, która zwalczasz bezbożność świata,

Święta Filomeno, która przywracasz wiarę i dajesz odwagę jej wyznawania,

Święta Filomeno, której imię sławione jest w niebie, a straszne dla piekieł,

Święta Filomeno, wspaniałymi cudami sławiona,

Święta Filomeno, mocą Bożą wzmocniona,

Święta Filomeno, panująca w chwale,

Święta Filomeno, patronko Dzieci Maryi,

Święta Filomeno, patronko Żywego Różańca,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami Sw. Filomeno,

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Błagamy Cię, Panie, przez wstawiennictwo

Świętej Filomeny, Dziewicy i Męczennicy, zawsze Ci miłej przez jej

nieskalaną czystość i praktykowanie wszelkich cnot, przebacz nam

grzechy nasze i udziel nam łask nam potrzebnych [wymienić…],

której specjalnie potrzebujesz). Amen.