Modlitwa Anioł Pański

przez | 20 sierpnia, 2021
modlitwa

modlitwa

Modlitwa Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś, Maryjo…

Oto ja służebnica Pańska.
Niech mi się stanie według słowa twego. Zdrowaś, Maryjo…

A Słowo stało się ciałem.
I mieszkało między nami.

Zdrowaś, Maryjo…

Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Prosimy Cię, Boże, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim

Wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, przez Jego Mękę i Krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Św.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Amen.

Królowo Nieba
Królowo nieba, wesel się, Alleluja.
Albowiem któregoś nosić zasłużyła, alleluja.
Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.

Módl się za nami do Boga, alleluja.
Raduj się i wesel, o Panno Maryjo, alleluja.
Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Módlmy się: Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Matkę Jego, Maryję Pannę, radości żywota wiecznego dostąpili. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
Amen.