Modlitwa do biskupa męczennika

przez | 15 sierpnia, 2023
modlitwa

modlitwa

Modlitwa do biskupa męczennika

Boże, Ty nam dałeś w świętym Poncjanie, papieżu i męczenniku, wzór

ewangelicznej łagodności, życzliwy, głębokiej modlitwy. Spraw, abyśmy

wśród zmiennych kolei życia całym sercem umiłowali sprawy

niebieskie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.