Modlitwa do błogosławionego Rogera Dickensona

modlitwa

modlitwa

Modlitwa do błogosławionego Rogera Dickensona

Boże, który chronisz nas chwalebnym

męstwem Twych świętych

męczenników bł. Ralfa i Rogera, pozwól nam skorzystać z ich

przykładu i spraw, by wspomagały

nas ich modlitwy. Amen.