Modlitwa do błogosławionej Sancji Szymkowiak

przez | 18 sierpnia, 2023
modlitwa

modlitwa

Modlitwa do błogosławionej Sancji Szymkowiak

Błogosławiona Sancjo, Ty w godzinie swojej śmierci obiecałaś orędować za

nami u dobrego Boga. Dlatego zwracam się dziś do Ciebie z nadzieją, że wstawisz się za mną, gdyż moje serce trapi

smutek i cierpienie. Ty w czasie swego ziemskiego życia umiałaś każdemu pomóc, aby choć trochę złagodzić jego ból.

Wierna swej obietnicy pomagasz z nieba tym, którzy Cię wzywają. Ufam, że u

Miłosierdzia Bożego wybłagasz, aby mój krzyż stał się lżejszym, albo uprosisz

dla mnie siłę do mężnego dźwigania go. Niech oświecony(a) wiarą

przyjmuję to doświadczenie jako wyraz woli Bożej i według niej postępuję. Amen.

Modlitwa do błogosławionej Sancji Szymkowiak

Boże, Mądrości Przedwieczna, pomnij na żywą wiarę Służebnicy Twojej

Błogosławionej Sancji, tak spragnionej wiedzy i wrażliwej na piękno, a zarazem rozumiejącej, że być dobrym, to znaczy

więcej niż wiele umieć, spraw proszę Cię, niech studia moje wzbogacają mój

umysł i uszlachetniają moje serce, by coraz żarliwiej

poznawało Twoją Prawdę. Przez Chrystusa Pana naszego Amen.

Modlitwa do błogosławionej Sancji Szymkowiak

Boże, Ojcze Najlepszy, Miłości Najwyższa, który hojnie rozdzielasz swoje dary, aby rosła

rzesza Twoich świętych, pomnij na żywą wiarę i dziecięcą ufność

pokornej służebnicy Twojej, Błogosławionej Sancji, przyrzekającej

w godzinie swej śmierci, że orędować będzie za nami u Twojej Dobroci z

najpewniejszą nadzieją wysłuchania, udziel mi łaski [wymienić ją] o jaką

Cię gorąco proszę przez wstawiennictwo tej na ziemi bez reszty

oddanej Ci duszy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.