Modlitwa do Boga Ojca Miłosiernego

przez | 30 października, 2022

Modlitwa do Boga Ojca Miłosiernego

Ojcze Niebieski błagamy Cię pokornie przyjmij nas po zakończonej pielgrzymce

ziemskiej do swojego Niebieskiego Domu. Ojcze Niebieski obiecałeś

nam, że dla Twojego Syna Bolesnej Męki udzielisz

Twojego Miłosierdzia dla nas i całego Wszechświata, a szczególnie dla tych, którzy

najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia. Ojcze Niebieski

prosimy Cię, przy spotkaniu z Tobą nie bądź nam jako

Sędzia Sprawiedliwy, ale jako dobry Ojciec wychodzący do synów marnotrawnych, którzy

zbłąkani i zagubieni na drogach ziemskiego życia, nie mogą sami już powrócić

do Ciebie. A w ostatniej godzinie życia abyśmy

nazwali Cię swoim ukochanym Ojcem. Amen.