Modlitwa do Boga Ojca

przez | 11 lutego, 2023

Modlitwa do Boga Ojca

Mój Ojcze, proszę Cię o to w imię Jezusa Chrystusa, Twojego Syna.

A Ty, o Jezu, otwórz Swoje Serce i włóż w nie moje serce, a potem

razem z Sercem Maryi ofiaruj je naszemu Boskiemu Ojcu! W zamian

za to wyproś mi łaskę, której tak potrzebuję!

Mój Boski Ojcze, spraw, by Cię poznali wszyscy ludzie.