Modlitwa do Jezusa Eucharystycznego

przez | 19 kwietnia, 2022

Modlitwa do Jezusa Eucharystycznego

Oto uniżasz się co dzień jak wtedy,

gdy z tronu królewskiego zstąpiłeś do łona Dziewicy.

Co dzień przychodzisz do nas w pokornej postaci.

I jak ukazałeś się świętym

apostołom w rzeczywistym ciele,

tak teraz ukazujesz się nam w świętym chlebie.

Patrząc oczyma cielesnymi,

widzieli oni tylko Twoje Ciało,

lecz wierzyli, że jesteś Bogiem,

ponieważ widzieli Cię oczyma ducha.

Tak samo i my, oglądając chleb i wino oczyma cielesnymi,

umiejmy widzieć i wierzyć mocno, że jesteś Bogiem,

że Twoje najświętsze Ciało i Krew jest żywe i prawdziwe.

W taki to sposób, Panie, jesteś zawsze ze swymi wiernymi,

jak sam mówisz:

A oto Ja jestem z wami aż do skończenia świata