Modlitwa do Joanny d’Arc

przez | 5 czerwca, 2022

Miłosierny Ojcze, święta Joanna okazała męstwo wobec nieprzyjaciół i z godnością przyjęła niesprawiedliwy – wyrok. Niech przykład jej prostej i mocnej wiary pomoże nam zachować godność w każdej sytuacji naszego życia. Przez Chrystusa naszego Pana. Amen.