Modlitwa do Joanny d’Arc

przez | 5 czerwca, 2022

Modlitwa do Joanny d’Arc

Miłosierny Ojcze, święta Joanna okazała

męstwo wobec nieprzyjaciół i z godnością

przyjęła niesprawiedliwy – wyrok. Niech przykład jej

prostej i mocnej wiary pomoże nam zachować

godność w każdej sytuacji naszego życia.

Przez Chrystusa naszego Pana. Amen.