Modlitwa do Matki Boskiej Częstochowskiej

przez | 9 sierpnia, 2021

Modlitwa do Matki Boskiej Częstochowskiej

Matko Boska Częstochowska, Zwycięska Królowo Polski! Stajemy przed Tobą Matko

nasza, która patrzysz od sześciu wieków z Cudownego Obrazu na

Jasnej Górze w głębię serc i dusz naszych. Ty z miłością

pochylasz się nad polską ziemią. Jesteś dla Narodu naszego niepojętym

Znakiem łaski Boga, przecennym darem Ojca niebieskiego.

Dana jako pomoc ku obronie Narodu naszego, trwasz

wiernie i zwycięsko pośród nas. Obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła

wyjednujesz nam moce Boże przez długie wieki.

Za to, że jesteś od sześciu wieków na Jasnej Górze, dziękujemy Ci Jasnogórska Pani

Za to, że prowadzisz nas bezpieczną drogą do swojego Syna,

Za to, ze obecnością swoją ubogacasz Kościół w Polsce,

Za to, że uratowałaś wiarę i chrześcijańską kulturę Narodu,

Za to, że Ojczyznę naszą za swoje Królestwo obrałaś,

Za to, że jesteś nam szczególną pomocą i światłem na progu trzeciego Tysiąclecia,

Za to, że bronisz nas przed zalewem zobojętnienia, niewiary i ateizmu,

Za to, że jesteś Matką i Wychowawczynią młodych pokoleń,

Za to, że stałaś się ideałem i wzorem polskiej kobiety,

Za to, że byłaś nam mocą Zwycięstwa w walce o wolność,

Za to, że wspierałaś nas nieustannie w latach doświadczeń i niewoli,

Za to, że wzywasz nas do odpowiedzialności za Kościół w Milenijnym Akcie Oddania,

Za to, że jednoczysz w miłości i wierności nasze małżeństwa i rodziny,

Za to, że wezwałaś nas do odnowy życia w Jasnogórskich ślubach Narodu,

Za to, że czuwasz nad nami przez Twój Jasnogórski Obraz w świątyniach i w domach rodzinnych,

Za to, ze jesteś dla nas Bramą Niebios.

Módlmy się: Błogosławiona Bogarodzico Wspomożycielko, racz przyjąć

ten korny hołd naszej wdzięczności. Ogrom twojego przez wieki

wstawiennictwa i otrzymane łaski budzą w nas nadzieję i pragnienie

dalszej wierności Tobie, którą nieustannie nam przykazujesz:

“Cokolwiek wam każe mój Syn – czyńcie”. Posłuszni Twojemu

wezwaniu stajemy do pomocnej służby Kościołowi w rozwijaniu

Chrystusowego Królestwa w Ojczyźnie naszej i świecie.

Pragniemy wraz z tobą wielbić bez końca Tego, który uczynił

Ci tak wielkie rzeczy, że Błogosławioną zwą Cię

wszystkie pokolenia. Jemu Cześć i Chwała na wieki.

Amen.

Modlitwa do Matki Boskiej Częstochowskiej

O najwspanialsza królowo nieba i ziemi

Najświętsza Maryjo Częstochowska!

Oto ja niegodny sługa Twój,

staje przed Tobą;

wznosząc błagalnie ręce do Ciebie

i z głębi serca mego wołam: O Matko najlitościwsza!

Ratuj mnie, bo tylko w Tobie moja nadzieja;

jeżeli Ty mnie nie wysłuchasz,

do kogóż pójdę?

Wiem, droga Matko,

że serce Twoje pełne litości wzruszy się moim błaganiem

i wysłucha mnie w mojej potrzebie,

gdyż wszechmoc Boska w Twoim ręku spoczywa,

której Swego upodobania.

A więc Maryjo!

Błagam Cię powstań i użyj Swej potężnej mocy,

rozpraszając wszystkie cierpienia moje,

wlewając błogi balsam do mej zbolałej duszy.

O najszlachetniejsza Pocieszycielko

wszystkich strapionych;

a więc i moja szczególna Opiekunko.

Wprawdzie czuję to dobrze w głębi duszy,

że dla grzechów moich niegodzien jestem,

abyś mi miłosierdzie świadczyła,

lecz błagam Cię, o droga Matko!

Nie patrz na mnie przez owe grzechy moje,

ale spojrzyj przez zasługi najmilszego Syna Twego

i przez Jego Najświętszą krew,

którą przelał za mnie na haniebnym krzyżu;

pomnij o najmilsza Matko, na te cierpienia,

jakich Sarna doznałaś, stojąc pod krzyżem

i na współumarła patrząc na śmierć drogiego

Syna Twego.

A zatem, przez pamięć na to wszystko,

o Matko!

Nie odmów mej pokornej prośbie,

ale ją łaskawie wysłuchaj,

a będąc przez Ciebie pocieszonym,

wdzięcznym sercem wielbić Cię będę

aż do śmierci.

Amen.