Modlitwa do świętego Antelma

przez | 26 czerwca, 2023
modlitwa

modlitwa

Modlitwa do świętego Antelma

Boże, uczyniłeś Twojego biskupa św. Antelma, dzięki jego

modlitwom i gorliwości pasterskiej, wybitnym kapłanem w Twoim Kościele.

Spraw, za jego wstawiennictwem, aby Twój wierny lud mógł zawsze cieszyć

się Twoim zbawczym pokarmem i znaleźć

duszpasterzy według Twego serca. Amen.