Modlitwa do świętego Anzelma

przez | 3 kwietnia, 2022

Modlitwa do świętego Anzelma

Proszę Cię, Boże dobry i łaskawy, za tych,

którzy mnie miłują w Tobie, i za tych, których ja miłuje; w Tobie.

Kochaj ich wszystkich, o Źródło miłości, bo Ty dajesz im i mnie łaskę;

miłowania. Spraw, aby i oni z całego serca byli wierni Tobie.

Niech mówią i czynią tylko to, co się Tobie podoba i jest dla ich dobrą.
I Ty, Panie, czyn dla nich i w nich to, co może być im pożyteczne wedle Twojej woli.

Niech będą zawsze w Twojej opiece, aż dojdą kiedyś do chwały i do wiecznego bezpieczeństwa w Tobie.

Amen.

Modlitwa do świętego Anzelma

Udziel mi łaski, o najłaskawszy Boże, abym miłował Ciebie ponad wszystko, tak jak mi nakazujesz i jak jest sprawiedliwe;

ponadto spraw, abym miłował bliźniego nie mniej niż siebie samego, jak to również mi nakazujesz.

Istotnie, jest rzeczą bardzo słuszną i rozumną, że winniśmy miłować Ciebie ponad wszystko, również więcej niż siebie samych,

gdyż Ty nas umiłowałeś, zanim byliśmy, z miłości nas stworzyłeś, a stworzywszy nas, zatroszczyłeś się, by nas przyprowadzić do

poznania Twojego najświętszego imienia. My natomiast nie posiadamy nic prócz tego, co nam dałeś, nie mamy nawet zdolności miłowania Cię ani żadnego innego dobra.

Słusznie także nakazujesz nam miłować naszego bliźniego jak siebie samych… Stworzyłeś nas bowiem wszystkich równo miłując;

powodowany tą samą miłością ku wszystkim, poszedłeś na mękę, dla wszystkich bez różnicy przygotowałeś życie wieczne.

Ojcze najłaskawszy, udziel wszystkim, którzy wyznają prawdziwą wiarę, aby żyli godnie i święcie i nie zbaczali nawet na krok od Twoich przykazań; i tym także, którzy jeszcze nie wierzą

w Ciebie, udziel przed śmiercią wiary i miłości Twojego najświętszego imienia i spraw, aby je dochowali nienaruszone i niepokalane aż do końca.

Amen.

Modlitwa do świętego Anzelma

Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze i dobry mój Panie, zmiłuj się nade mną grzesznikiem i przebacz mi moje występki. Spraw, abym miał się na baczności. Pozwól mi ujść zasadzkom, pokusom i grzesznym przyjemnościom.

Pozwól, bym w mowie i uczynkach unikał tego wszystkiego, czego zakazujesz i zachowywał to wszystko, co nakazałeś.

Daj mi wierzyć i mieć nadzieję, miłować i żyć zgodnie z Twoim zamiarem i według Twojej woli.

Obdarz mnie przeszywającą serce dobrocią i pokorą; daj mi rozważną wstrzemięźliwość i umartwienie ciała.

Dopomóż mi kochać Ciebie i wesprzyj moją modlitwę. Pomóż mi wychwalać Ciebie i rozmyślać o Tobie. Spraw,

abym we wszystkim postępował i myślał zgodnie z Twoją wolą – czysto, trzeźwo, pobożnie, szczerze i skutecznie.

Daj mi poznać Twoje przykazania i spraw, bym je umiłował i wypełnił. Pozwól, abym pokornie trwał w dobrym i strzeż mnie, abym się nie stał niedbały.

Panie, nie wydawaj mnie na pastwę mojej ignorancji i słabości, ani nie karz mnie – choć na to zasługuję.

Pokieruj mną łaskawie – moimi myślami i czynami – według Twojej woli, aby ta dokonała się we mnie, przeze mnie i w tym, co mnie dotyczy.

Wybaw mnie od złego i doprowadź mnie do życia wiecznego przez Pana Jezusa Chrystusa.

Amen.