Modlitwa do świętego Daniela

przez | 17 lutego, 2023

Modlitwa do świętego Daniela

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty świętemu Danielowi dałeś udział w

męce Chrystusa, spraw łaskawie, abyśmy wytrwale naśladowali jego

męstwo w wyznawaniu wiary katolickiej i w budowaniu

jedności Kościoła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.