Modlitwa do świętego Hugona z Grenoble

przez | 1 kwietnia, 2023

Modlitwa do świętego Hugona z Grenoble

Boże, Światłości i Pasterzu dusz, który

ustanowiłeś św. Hugona

biskupem w Twoim Kościele, by karmił

Twój lud słowem i kształtował

przykładem, pomóż nam, abyśmy

dzięki niemu zachowali

wiarę, której on nauczał, i podążali

drogą, którą

on nam ukazał. Amen.