Modlitwa do świętego Hugona

przez | 1 kwietnia, 2022

Modlitwa do świętego Hugona

Wszechmogący Boże, Stwórco nasz i Panie,

któryś nam dał przykład w świętym Hugonie, spraw miłościwie,

abyśmy za jego przyczyną równie jak on mężnie zwalczali szatańskie podszepty,

a chętnie słuchali dobrych natchnień Anioła Stróża.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,

który króluje w Niebie i na ziemi.

Amen.