Modlitwa do świętego Jana od Krzyża

przez | 16 grudnia, 2022

Modlitwa do świętego Jana od Krzyża

Boże, Twój kapłan św. Jan stał się wzorem doskonałego

wyrzeczenia i pokazał nam, jak kochać Krzyż. Pozwól nam

zawsze go naśladować, abyśmy w nagrodę przez całą

wieczność mogli rozważać Twoją chwałę. Amen.