Modlitwa do świętego Józefa Bilczewskiego

przez | 23 października, 2022

Modlitwa do świętego Józefa Bilczewskiego

Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy Świętego

Józefa Bilczewskiego biskupa, apostolską gorliwością i czcią

wobec tajemnicy Eucharystii, spraw, prosimy, za jego wstawiennictwem, abyśmy

obficie karmili się Chlebem Życia i radowali

zadatkiem wieczności. Przez naszego Pana. Amen.

Modlitwa do świętego Józefa Bilczewskiego

Święty Józefie Bilczewski. Przed Tronem Boga za nami wstawiaj się:

– Arcypasterzu Kościoła Lwowskiego,

– Wierny kapłanie Kościoła Świętego,

– W serce Jezusa z miłością wpatrzony,

– Najświętszej Panny Maryi czcicielu,

– Ufny w opiekę świętego Józefa,

– Mężu modlitwy i wiary przykładzie,

– Niezłomny stróżu owczarni Chrystusa,

– Wzorze miłości i służby bliźniemu,

– Wielki uczony – pokorny pasterzu,

– Ukazujący nam ścieżkę do Boga,

– Orędowniku dla swoich rodaków.

Boże, Ty przez posługę świętego abp. Józefa Bilczewskiego łączyłeś w

jeden apostolski Kościół wiernych różnych narodów, spraw, by i dzisiaj Kościół

nadal łączył i obejmował swoją troską wszystkie narody.

Przez wstawiennictwo świętego Józefa Bilczewskiego prosimy Cię, Boże, spraw, aby

nasze rodziny żyły w prawdziwej zgodzie i miłości.

Niech wszyscy, którzy podejmują trud wychowania młodego pokolenia, dzięki Twojej

Łasce mogli tu na ziemi cieszyć się owocami swojej pracy.

Przez wstawiennictwo świętego Józefa biskupa prosimy

o zdrowie ciała i duszy dla wszystkich chorych, cierpiących, zagubionych

duchowo i wątpiących. Boże, Ty sprawiłeś, że przez przykład życia świętego

arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, jego modlitwę i pracę, wielu młodych poświęciło

się służbie kapłańskiej i zakonnej. Spraw, by i dziś nie zabrakło tych, którzy pójdą

za głosem Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.