Modlitwa do świętego Klaudiusza de la Colombiere

przez | 18 lutego, 2023

Modlitwa do świętego Klaudiusza de la Colombiere

Boże, Światłości i Pasterzu dusz, który ustanowiłeś Klaudiusza świętym

w Twoim Kościele, by karmił Twój lud słowem i kształtował przykładem,

pomóż nam, abyśmy dzięki niemu zachowali wiarę, którei on

nauczał i podążali drogą, którą on nam ukazał. Amen.