Modlitwa do świętego Leonarda z Limoges

przez | 6 listopada, 2023

Modlitwa do świętego Leonarda z Limoges

Boże, któryś Św. Leonardowi udzielił cudownej mocy wyzwalania

więźniów z kajdan, za Jego pośrednictwem i przez Jego zasługi

prosimy Cie, racz nas wybawić z więzów grzechów naszych i od

niewoli szatańskiej zachowaj nas na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.