Modlitwa do świętego Marcina

przez | 13 kwietnia, 2022

Modlitwa do świętego Marcina

Boże, który nas doroczną uroczystością św. Marcina,

Męczennika Twojego i Papieża rozweselasz,

spraw miłościwie, abyśmy, obchodząc pamiątkę jego przejścia do Nieba,

jegoż pośrednictwem się cieszyli.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który

króluje w Niebie i na ziemi.

Amen