Modlitwa do świętego Medarda

przez | 9 czerwca, 2022

Modlitwa do świętego Medarda

Panie i Boże mój, racz łaskawie wzniecić w nas szczerą miłość bliźniego,

a szczególnie miłosierdzie dla ubogich i potrzebujących wsparcia, abyśmy,

czyniąc wedle możności dużo dobrego na ziemi, zaskarbić sobie mogli łaski u Ciebie,

a tym samym stali się uczestnikami wiecznej szczęśliwości.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na ziemi. Amen.