Modlitwa do świętego Onufrego

przez | 13 czerwca, 2022

Modlitwa do świętego Onufrego

Święty Onufry, który obcowałeś z Bogiem na pustkowiu i ofiarowałeś swoje samotne życie za grzeszników, pokazałeś nam własnym przykładem,

jak należy dochować wierności Bogu. Od Ciebie uczymy się pokory i miłości, abyśmy mogli oglądać Stwórcę w niebie. Jesteś naszym patronem, opiekunem i ojcem naszego kościoła.

Tobie święty Onufry składamy podziękowanie za dotychczasową opiekę nad naszą świątynią. Błagamy Cię z głębi serca, abyś nasz Kościół strzegł od wszelkich niebezpieczeństw,

aby lud wierny mógł Panu Najwyższemu przed tym ołtarzem po wszystkie czasy składać cześć. Z ufnością i wiarą zawierzamy Twojej opiece: domy, pola, rodziny i samych siebie Amen