Modlitwa do świętego Stanisława Biskupa

przez | 1 sierpnia, 2021

Modlitwa do świętego Stanisława Biskupa

Święty Stanisławie, nieustraszony Pasterzu dusz powierzonych Twej pieczy,

który w obronie Swej owczarni poniosłeś śmierć męczeńską z rąk

bezbożnych siepaczy, wyjednaj nam, prosimy

Cię pokornie, zasługami Twymi u Boga,

abyśmy byli zawsze gorliwymi cnót Twych naśladowcami.

Przemożny Patronie ziemi naszej, ochraniaj

ją od wszelkich klęsk i niedoli, byśmy dochowali statecznie wiary, którą

przed wiekami głosiłeś naszym praojcom i wytrwali w gorącej miłości,

służbie Bożej i w jedności z Kościołem świętym,

a tak zasłużyli sobie na wieczne zjednoczenie nasze z Bogiem w

królestwie niebieskim. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.