Modlitwa do świętego Sydoniusza

przez | 14 listopada, 2022

Modlitwa do świętego Sydoniusza

Panie, pozwól nam w czasie naszej ziemskiej wędrówki

nieustannie myśleć o sprawach niebios i naśladować

przykład doskonałości ewangelicznej, jaki nam

dałeś w osobie św. Sydoniusza opata. Amen.