Modlitwa do świętego Wincentego a Paulo

przez | 27 września, 2022

Modlitwa do świętego Wincentego a Paulo

Zbawicielu mojej duszy! Ty mówiłeś: “Uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i

pokorny sercem”. Ty usuwałeś się, gdy chciano Cię obwołać królem, a sam udałeś

się do Jerozolimy, aby oddawszy się w ręce oprawców,

być zaliczonym w poczet złoczyńców. Proszę Cię, Panie, naucz mnie korzystania

z Twego przykładu. Naucz mnie prawdziwej pokory.

Pozwól mi odrzucać wszystko, co jest wyrazem szukania miłości własnej.

Pozwól mi unikać wszelkich działań, które mogą prowadzić do ludzkiego

poklasku. Napełnij moje serce przekonaniem, że wszelkie

dobro jakiego dokonujesz przeze mnie, jest łaską pochodzącą od Ciebie.

Proszę Cię, Panie, o łaskę prawdziwej pokory.

Modlitwa do świętego Wincentego a Paulo

O Chwalebny św. Wincenty, niebieski Patronie Wszystkich Stowarzyszeń Miłosierdzia i Ojcze

wszystkich nieszczęśliwych, któryś za życia nie odsunął nikogo z uciekających się do Ciebie: wejrzyj na

liczne nieszczęścia, które niestety, przygniatają nas i przybądź nam z

pomocą; uproś u Pana Boga ubogim wsparcie, chorym ulgę,

zasmuconym pocieszenie, opuszczonym opiekę, bogatym miłość dla ubogich, grzesznikom

nawrócenie, kapłanom gorliwość, Kościołowi pokój i narodom zgodę, zbawienie ludziom.

Niechaj wszyscy doznają skutków litościwego orędownictwa Twego, tak abyśmy wsparci

przez Ciebie w nędzach tego życia, mogli się połączyć z Tobą w niebie, gdzie nie

będzie ani smutku, ani boleści, ale radość i wesele w większej szczęśliwości. Amen.

Modlitwa do świętego Wincentego a Paulo

Panie mój! W czasie swojego ziemskiego życia wiele czasu poświęcałeś na

modlitwę. Twoje ziemskie życie było nieustanną modlitwą: od bycia w sprawach

Ojca w dzieciństwie, aż po modlitwę przygotowania na śmierć w Ogrodzie Oliwnym.

Daj mi, Panie, swojego ducha modlitwy. Naucz mnie modlić się.

Swoją boską mocą pociągnij mnie do siebie. Naucz mnie korzystania

z Twojego przykładu. Spełnij swoją obietnicę i przyjdź do mnie z Ojcem i Duchem Świętym.

Modlitwa do świętego Wincentego a Paulo