Modlitwa do świętego Wojciecha

przez | 23 kwietnia, 2022

Modlitwa do świętego Wojciecha

Święty Wojciechu, patronie naszej Ojczyzny ! Użyźniłeś siejbę słowa Bożego krwią swoją, a w sercach naszych zaszczepiłeś miłość do Bogarodzicy.

Bądź nam nadal przewodnikiem do nieba i uproś nam u Boga potrzebny hart ducha, abyśmy

z Twoją pomocą mężnie wyznawali swą wiarę i przez nią otrzymali nagrodę wieczną. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa do świętego Wojciecha

O święty Wojciechu, wielki nasz Patronie, racz przybyć na pomoc nieszczęsnej koronie, która ma nadzieję i ufność w Tobie, wspomóż, nie daj zginąć w teraźniejszej dobie.

Chwalebny Kapłanie, wierny sługo Boży, zniszcz złe żądze wszelkie, niech się dobro mnoży, a chwała się szerzy Najwyższego Pana, złość zaś wszelka niech będzie zmazana.

Modlitwa do świętego Wojciecha

Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wymawianiu Twego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo św. Wojciecha, spraw, prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, wstawiał się za nami w niebie.

Boże, który uwieńczyłeś wiarę św. Wojciecha i obdarzyłeś Kościół gnieźnieński jego ciałem; spraw, prosimy, abyśmy ciągle postępując w wierze i miłości, zasłużyli na udział w radości nieba.

Panie, niech modlitwa, którą jako wyraz dziecięcego oddania ofiarujemy Twojemu Majestatowi ku czci św. Wojciecha, męczennika i biskupa, uczyni nas godnymi wiecznego szczęścia, które on osiągnął, przelawszy krew dla Ciebie.

Modlitwa do świętego Wojciecha

Sławny w męczenników gronie,
O Wojciechu, nasz Patronie!
Za Twe prace i cierpienia
Przyjmij od nas dziękczynienia.

O Wojciechu, nasz Patronie,
Zawsze stawaj nam w obronie,
A swoimi modlitwami

Boga prosić racz za nami.
Uproś i Bogarodzicę, Maryję, czystą Dziewicę,
By za nami się wstawiała,

Syna swego ubłagała.
Boże, w świętych swych chwalebny,

Co ich zsyłasz w czas potrzebny,
Daj, niech dojdziem przez Wojciecha,
Gdzie wieczysta jest pociecha.

Modlitwa do świętego Wojciecha

Prosimy Cię, Panie, niech święty Wojciech; biskup i męczennik, wyjedna nam miłosierdzie Twoje, abyśmy otrzymali grzechów odpuszczenie i upragnione łaski.

Święty Wojciechu, patronie naszej Ojczyzny! Użyźniłeś siejbę słowa Bożego krwią swoją, a w sercach naszych zaszczepiłeś miłość do Bogurodzicy.

Bądź nam nadal przewodnikiem do nieba i uproś nam u Boga potrzebny hart ducha, abyśmy za twoją pomocą mężnie wyznawali swą wiarę i przez nią otrzymali nagrodę wieczną. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.