Modlitwa do świętego Wolfganga

przez | 31 października, 2022

Modlitwa do świętego Wolfganga

Boże, Światłości i Pasterzu dusz, który

ustanowiłeś św. Wolfganga biskupem

w Twoim Kościele, by karmił wiernych

i kształtował przykładem, spraw, abyśmy

dzięki niemu zachowali wiarę, której on

nauczał i podążali drogą, którą on nam ukazał. Amen.