Modlitwa do świętego Zenobiusza

przez | 20 lutego, 2023

Modlitwa do świętego Zenobiusza

Święty Zenobiuszu, wspomagaj szczególnie lekarzy i kapłanów

oraz mnie we wszystkich cierpieniach, a szczególnie w godzinie

śmierci. Błagam Cię o to przez Twoją miłość i wytrwałość, jaką

miałeś, ku Temu, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.