Modlitwa do świętej Doroty

przez | 6 lutego, 2023

Modlitwa do świętej Doroty

Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze

wspomnienia świętej Doroty, która zostawiła

świetlany przykład czystości i męstwa, niech

jej zasługi wyjednają nam

łaskę wierności Chrystusowi.

Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.