Modlitwa do świętej Elżbiety Seton

przez | 4 stycznia, 2024

Boże, który wyniosłeś św. Elżbietę w swoim Kościele tak, że mogła

wskazywać innym drogę zbawienia, spraw, abyśmy za jej przykładem

naśladowali Chrystusa i mogli połączyć się z Tobą w towarzystwie naszych braci. Amen.