Modlitwa do świętej Jadwigi Królowej

przez | 9 czerwca, 2022

Modlitwa do świętej Jadwigi Królowej

Boże, życie wiernych, chwało pokornych, który świętą Jadwigę,

królowę uczyniłeś gorliwą krzewicielką wiary i miłości,

spraw za jej wstawiennictwem,

byśmy się stali apostołami prawdy i dobra.

Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,

naszego Pana i Boga który z Tobą

żyje i króluje w jedności Ducha

Świętego przez wszystkie wieki wieków.